Địa chỉ: 451/25/3A Tô Hiến Thành, Phường 14, Quận 10, HCM

0286 2963 345 097 151 0305

liên kết: mapsyoutubefacebook
Bộ định vi van Burkert Type 8792

53 Article

 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 206611
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | IP65/67 | CSA
$1,320.00
 

Article number 317932
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Plug-in connector | 24,00 V - 24,00 V | EtherNet/IP + Service-büS | IP65/67
$1,990.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 317933
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Plug-in connector | 24,00 V - 24,00 V | EtherNet/IP + Service-büS | IP65/67
$2,010.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 317938
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Plug-in connector | 24,00 V - 24,00 V | EtherNet/IP + Service-büS | IP65/67
$2,080.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 317939
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Plug-in connector | 24,00 V - 24,00 V | EtherNet/IP + Service-büS | IP65/67
$2,080.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 317952
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Plug-in connector | 24,00 V - 24,00 V | Modbus TCP + Service-büS | IP65/67
$1,990.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 317953
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Plug-in connector | 24,00 V - 24,00 V | Modbus TCP + Service-büS | IP65/67
$2,010.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 317958
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Plug-in connector | 24,00 V - 24,00 V | Modbus TCP + Service-büS | IP65/67
$2,070.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 317959
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Plug-in connector | 24,00 V - 24,00 V | Modbus TCP + Service-büS | IP65/67
$2,080.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 317985
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,200.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 317986
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,320.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 317987
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,210.00
 

Positioner SideControl Remote

Article number 317991
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,110.00
 

Positioner SideControl Remote

Article number 317992
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,230.00
 

Positioner SideControl Remote

Article number 317993
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,130.00
 

Positioner SideControl Remote

Article number 318010
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 7,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,230.00
 

Positioner SideControl Remote

Article number 318011
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 7,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,130.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 318018
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 7,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,320.00
 

Positioner SideControl Remote

Article number 318021
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 7,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,110.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 318036
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,380.00
 

Positioner SideControl NAMUR

Article number 318037
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,270.00
 

Positioner SideControl Remote

Article number 318038
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 100,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,290.00
 

Positioner SideControl Remote

Article number 361651
Type 8792
Positioner / Process Controller | Positioner | 7,00 l/min | Inner thread - G | Screw terminal with cable feed-through | 24,00 V - 24,00 V | Service-büS | IP65/67
$1,290.00

29/01/2021 10:22 PM 110

Bài viết khác
đăng ký nhận tin

Nhập email của bạn để đăng ký nhận thông tin từ chúng tôi

google.comtiwtter.comyoutube.comfacebook.com
Hotline: 0286 2963 345
Hotline 2: 097 151 0305
Chỉ đường Zalo Zalo: 0971510305 SMS: 0286 2963 345

Bộ định vi van Burkert Type 8792